Loksabha Mp 2014 List

S.No. Name of State Member
1 Andhra Pradesh 42
2 Arunachal Pradesh 2
3 Assam 14
4 Bihar 40
5 Chhattisgarh 11
6 Goa 2
7 Gujarat 26
8 Haryana 10
9 Himachal Pradesh 4
10 Jammu and Kashmir 6
11 Jharkhand 14
12 Karnataka 28
13 Kerala 20
14 Madhya Pradesh 29
15 Maharashtra 48
16 Manipur 2
17 Meghalaya 2
18 Mizoram 1
19 Nagaland 1
20 Odisha 21
21 Punjab 13
22 Rajasthan 25
23 Sikkim 1
24 Tamil Nadu 39
25 Tripura 2
26 Uttar Pradesh 80
27 Uttarakhand 5
28 West Bengal 42

Union Territory wise

S.No. Name of State Member
1 Andaman and Nicobar Islands 1
2 Chandigarh 1
3 Dadra and Nagar Haveli 1
4 Daman and Diu 1
5 Delhi 7
6 Lakshadweep 1
7 Puducherry 1